2009. február 1., vasárnap

JÓKAI MÓR VÁROSA


Komárom neve Klapka György várvédő után leginkább Jókai Mórral, a város legnagyobb szülöttjével kötődik össze. Ám itt is nagy bajok vannak. Ha ma Magyarországon megkérdeznék a diákokat, hogy hol született Jókai Mór, akkor erre legalább 80%-uk nem tudná a helyes választ. Ez pedig a magyar történelem és irodalom oktatás súlyos katasztrófája. Jókai olyan hatalmas írónagyság – történelmi szerepéről nem is beszélve – akinek méltó helye van a világirodalomban is. Most pedig nézzük meg, hogy a város nagy szülöttjéről milyen inrézmények vannak elnevezve? Az északi oldalon lévő helytörténei múzeum neve Duna-menti múzeum, nem róla van elnevezve, bár a halhatatlan író szobra ott van az épület előtt, amelyet 1937-ben közadakozásból állítottak fel. Még belegondolni is rossz, ha 2009-ben kéne ilyen szoborra közadakozást csinálni, abból mi valósulna meg? Jókai egykori szülőháza már nem áll, de a helyén lévő ütött-kopott házon emléktábla van. Az író kedvenc lakhelyét sem ápolják a szigeten, ahol más művei mellett a híres Aranyembert is írta. A déli városrészből soha nem mennek oda koszorúzni, sem az egykori lakóházához nem mennek, sem a sírjához. Jókairől még egy életét bemutató múzeum van az északi oldalon, de a déli városrészből soha nem viszik oda a diákokat emlékezni vagy megismerteteni velük az író hatalmas hagyatékát. Azt meg kizártnak tartjuk, hogy Jókai Balatonfüred-i házához is elvinnék a komáromi gyerekeket. Még az északi városrészben van a Jókai Színház, amely többségében liberális darabokat játszik, ez az intézmény sem méltó Jókai nevéhez. A déli városrészben könyvtár viseli a nevét, amely nem nemzeti szellemű, hanem tüntetőleg liberális és kommunista. Meg kell csak nézni az épület bejárata feletti koszos, rongyos zászlókat. Még a törvényi előírásoknak sem tesznek eleget. E sorok írója megfogadta 25 évvel ezelőtt, hogy addig be nem teszi a lábát a könytárba, amíg nem lesz nemzeti zászló bent és kint a könyvtáron. Az épülettel szemben van egy műemlék jellegű mozi, amely Jókai nevét bitorolja. Hiszen semmi köze ennek Jókai szelleméhez, mivel évtizdek óta többségében amerikai szennyfilmeket vetítenek itt. Az önkormányzati közintézményen nincs kint nemzeti zászló! Bezzeg, amikor a kommunista korszak volt, még a vörös zászló is kint volt mindig. Pár évtizede volt egy Jókai kávéház is rövid ideig, ahol irodalmi esteket is tartottak, most bank van a helyén. Jókai Mór szobra a város központi terén van, amelyet szintén az íróról neveztek el, de a szobrot jó két évtizede áthelyezték eredeti helyéről és eltávolították az eredeti talapzatát is, amely még valahol megvan. Ha jól emlékszem utoljára mintha a Szent Imre iskola udvarán láttam volna. Érdekes módon a helyi tévé nem jár utána annak, hogy kik döntöttek annakidején a Jókai-szobor áthelyezéséről és a régi talapzat eltüntetéséről. Érdemes lenne a városi tanács akkori okmányait közzétenni, hiszen levéltár is van a városban. Minden évben egy pici koszorút helyeznek el a Jókai- szobor talapzatán. Sok évvel ezelőtt még koszorútartó van sem volt ott virágtartók sincsenek. Végül, egy gimnázium is Jókai nevét viseli a városban, a hatvanas évek óta. De minek? Ugyanis ez az iskola is kommunista-liberális szellemiségű, Jókai hagyományát nem kellően ápolják, tehát nem érdemlik meg a nevét. Úgy hírlik a városban, hogy a diákok között sok a kábítószerfogyasztó is van.